Vin Li Cas Qee Tus Txiv Neej Pheej Deev Niam Tus Ntxhais Uas Niam Coj Los??
Vim li cas muaj qee leej qee tus txiv neej pheej deev niam tus ntxhais uas niam coj los??

Comment : 1
Tsis yog qee tus xwb nawb. Raws kuv paub mas txhua txhua tus li ntag. Ib txhia tsis txawj ua ces nrov rau sab nraud. Cov txawj ces kuj tsis muaj leej twg paub hlo li. Cov txiv tshiab deev niam tshiab cov ntxhais mas twb yeeb vim yog ua ntej yuav sib yuav niam tshiab yeej tso cai rau tus txiv lawm thiab tus txiv los twb yob xav tau cov ntxhais mos mos ntawd thiab ntag. Tab sis thaum ua heev dhau lawm ces zoo li txwv tsis tau luag tej yuav paub ces tus niam tsheb lam hais rau sawv daws paub kom zoo nkauj xwb. Cov es thaum twg tus ntxhais ntxim tsis yog sijhawm cev yuav xeeb tub mam deev ces yeej ntsiag to tsis muaj leej twg paub txog li nawb. Cov Hmoob Meskas ces 100% yuav niam tshiab es nws muaj ntxhais ces ntxhais qhov quav yuav tsum mag txiv tshiab qhib xwb xwb thiaj tag. Ib tus thaub nyob Michigan xa tag nrho niam tshiab 3 tus ntxhais. Thaum kawg uv tsis taus lawm ces cov ntxhais thiaj hu police tuaj coj tus txiv lawm.
Xyooj 2013-07-09 21:55:50
Comment : 2
Npawg Xyooj koj yog tus teb thawj thawj tug thiab koj teb tau yog kiag li kuv xav thiab kuv pom kuv paub los lawm.vim niam tshiab twb tso cai ua ntej niam tshiab yuav los yuav tus txiv tshiab ntawd lawm 100% thiab niam tshiab yeej xav kom nws cov ntxhais uas nws coj los ntawd nrog nws sib pab de tshuaj coj los tsoo xwv kom sovso qhwv txiv tshiab 2 lub hauv caug. 

NchaivTeem 2013-07-09 23:03:49
Comment : 3
muaj ib tug vauv nws yuav peb nyuag ntxhais poj nrauj...nyuag poj nrauj no coj ib tug ntxhais muaj..6..xyoo thaum coj ob niam tub mus txog tsis ntev ces yawm vauv pheej niaj hmo muab yawm rab qau mus ntsw tus ntxhais paum...tab sis qhov paum tseem me heev ces nkag tsis taus...thaum tus ntxhais loj paub tab zog lawm ces nws xav zoj tias ntshe yuav nkag ib hnub xwbxwb...txij ntawd los nws txawm kaw rawv nws lub rooj paim tas li xwb...ua rau thaub nyas txiag tsis tau li lawm...thaub chim kawg...ha ha ha
2013-07-10 13:26:45
Comment : 4
Peb yug los yog hmoob ua lub neej nrog kev txhaum txheej kev vij sub vij sw sib xyaws daws, Vim yog hmoob ua txoj kev phem kev tsis zoo, thiaj ua rau txoj hmoo poob mus rau tej laus lo lus foom tseg tias !!! neeg heev muaj neeg heev tsim !!! Neeg zoo muaj neeg zoo hlub !!!. yuav tsis liam tau rau tus txiv neej ntawv thiab yuav liam tsis tau rau tus niam muaj ntxhais, vim rau qhov tias lub neej sib nrauj sib tso yog lub neej puas siab puas ntsws, lub neej pauj kev chawj pauj kev chim nkaus xwb, vim rau qhov tias ob tug neeg no twb muaj tus tsim txom los lawm es thiaj ua yawg nrauj pog nrauj es zoo tam zoj tej me dev liam txwv tsis tau kev chwv txog twg los luag ntxub luag nto es nkawv thiaj los sib sau ua lub neej ua ke, tab txawm nkawv twb muaj kev phem dhau li ntawv los lawm los tseem tsis ua zoo es tseem muaj lub siab tsis huv los ua tsov tom txwv noj nqaij nyoos. Vim zoo li ntawv twb yog li keeb kwm hais los saum toj, ib tug tib neeg muaj MENTAL HEALTH lawm mas tuag kiag los yeej tuag tau twb tsis hais yuav ua kev txaj kev txhaum li nej noog na Hmoob cov Txiv cov Tub.......Tublajlim, nrhiav kev dim, Limlaj nrhiav kev do,Los txhim kho Tsis yooj yim na cov yawg.
2013-07-11 00:30:37
Comment : 5
Nqaij qab ntuj khwb no yog nqaij dab tsi qab tshaj plaws, yog nej leej twg paub thiab twv tau no ces ho hais qhia??????
Tus tsiaj dab tsi nws thiaj tsis rov los deev nws tub los sis deev nws niam, los sis deev nws txiv nws ntxhais???? 
Leej tib neeg ne poj niam thiab txiv neej leej twg lub ncauj tsis kav lub cev??? Poj niam xub thab los txiv neej xub thab??? Tim lub siab los tim qhov nqaij?????????? 
2013-07-11 00:38:24
Comment : 6
Txiv aim ntxhais zoo dua los vauv aim niam tais zoo dua?
Vauv Qaib Qus 2013-07-11 20:46:42
Comment : 7
yawg comment:6 .kuv xav mas ntshe yuav zoo siab sib xws ntag koj yawg..ha ha
2013-07-12 07:33:11
Comment : 8
Cov yawg comments txhua txhia tus raws li kuv paub mas tej zaum cov coj li nej tau hais saum no lawv tsis teeg koogloog lawm, yog hais tias tus nxthais txaug siab lawm los nyog ntawd tus nxthais thiab,thaum kuv pom kiag ntawd pom muag ntag lub sijhawm ntawd yog nyob tim Padong, aib thaub yuav niam nrog ib tus nxthais los hnub nyoog tsuas muaj li 10 xyoo,muaj ib hnub aib thaub ntxias tus nxthais nrog thaub mus pw tim teb luaj nroj pobkws, mos ntawd tus nxthais hais tis" cia nws mus pw nram txhab pobkws,tabsi thaub ua txuj kaws pobzeb w rau nram txhab tus nxthais hais tias" txiv dabsi txawb pobzeb rau kuv" thaub cia li hais tias koj cia li los nrog kuv pw,thaum lub sijhawm ntawd tus nxthais muaj hnub nyoog li 14 xyoo xwb,tos niam thaub laus paub ces tus nxthais plab twb loj loj lawm, thaub mas ua taus txiv kawg li thaub cia li yuav ua niam yau.
2013-07-13 03:46:09
Comment : 9
yog lus kawg ntshe yog tus niam los yuav thaub lawm ces niam cia tus ntxhais rau thaub yuav ua niam tus meniam yau pob.kom thaub tsis txhob mus yuav lwm tus sab nraud los nrog niam txeeb thaub lub xub ntiag pob.
nchaivteem 2013-07-13 09:15:50
Comment : 10
Nej cov poj niam uas nyiam tuaj nrog peb cov txiv neej ua si hau no naj...nej twb pom peb sib tham ntau yam tas saum toj no lawm...yog nej paub... cov poj niam uas twb muaj ntxhais loj zoo txiag lawm es...pheej yuav xav nrauj tus txiv no ces pab hais rau thiab mas yom...hos yog yeej xav kom txiv tshiab tau xa yus ob niam tub paum tib si no ces mam nrauj txiv ov nawb......tab sis raws li kuv tau kawm nrog leej puav poj niam lawm....thaum yus tau ua leej niam paum tas lawm mas xuam coob lawv yeej kam yus ua lawv tus ntxhais paum tib si....luag yeej hais tias nyob ntawm koj txawj ntxias nws kam xwb.....hajhaj haj....tej no mas yog yus tus txiv neej coj cai xwb....yog yus tsis coj cai ces....yeej tau txiag niam tus ntxhais txhua tus los mas cov yawg.....tab sis tsis yog nej pom kuv tham li no tso nej cia li sim thiab nawb mog...haj haj .cia nej tus ntxhais rau peb cov sab nraud mam tuaj coj mus txiag xwb mas los....tsis txhob hais tias pom niam paum loj...ntxhais paum loj tib si ces txawm yuav tsis pub rau luag tej sab nraud tau txiag li mas...aub!!!.zoo rau yus ib leeg kheej dhau lawm laiv...ha ha ha
2013-07-13 10:08:03
Comment : 11
Muaj ib aib thaub nyob Meskas ces nws ham tsis coj nws 5 tus ntxhais khiav mus nyob twm zeej nrog Meskas dawb lawm xwb vim nws cov ntxhais kuv pom mas zoo nkauj heev. Nws coj nraim Hmoob lawm ces nws muab yuav ua niam yau tag nrho. Lawv nyob ib tse yav qab teb. Lawv cav txawj sib hlub diam thiab vim muaj ib hnub kuv rov mus pom thaub es kuv mam paub li xwb. Kuv nug leej niam tias ua cas nej ho ua tau li ntawv? Leej niam tsuas teb kuv tias niag thaub ntawv phem phem li hais ntau nws tseem yuav muab peb cov niam ntxhais tua thiab kav liam nws ua li nws siab nyiam los mas. 
Sam Xeeb 2013-07-13 20:32:17
Comment : 12
Cov phooj ywg txhua yam nyob ntawm lub siab tswj tau xwb nawb.tus koj yug yog koj roj koj ntshav lawm mas thiaj ua tsis tau xwb nawb yog leej twg ho ua ces yog puas hlwb lawm xwb...hos tus coj nrauv los...Txiv neej kuj tsis yog yuav liam ua txhua tus thiab tab sis muaj ib txhia tswj tsis tau tus kheej ces yeej ua tiag nawb xws li peb twb hnov ntau case los lawm.
2013-07-13 20:38:13
Comment : 13
Muaj ib zaug  Kuv tau tham nrog  Ob niam ntxhais  Niam ua niam loj  Ntxhais ua niam yau  Leej niam qhia tias   Yog cia tug txiv yuav niam yau  Tug txiv tsi hlub yug lawm  Tug txiv hlub niam yau dua  Xum cia tug txiv yuav yug tug ntxhais zoo tshaj...Yav hmo ntuj pw  Ob leeg pw ua ke  Tug txiv xub ua yug lub paum  Cuag ua tug ntxhais lub thiab  Tug txiv xub ua  Ntxhais lub paum ua ntej  Cuag ua yug lub tib yam nkaug  Thiaj tsi mob yug siab  Pw ua ke ib txag  Ntsia ntsoov ntxhais lub paum zoo li cas?  Pom tas nrho  Tug txiv xub ua  Niam paum ua ntej  Ntxhais ntsia ntsoov niam pasum tib yam nkaug zoo nyob sib nrawg nroog  Tsi khib tog twg?  Vim ob leeg li  Zoo tib yam nkaug.
2013-07-13 20:40:14
Comment : 14
Nyob zoo cov phooj ywg nej hais tau lom zem kuv thov koom thiab nawb. Ntau xyoo dhau los kuv tau paub ib tug poj nrauj 21 xyoo nyob st paul kuv txiag nws kuj zoo kawg tab sis nkawv 2 niam ntxhais nyob ua ke tsis muaj txiv tus niam kuj tsis tau laus thiaj thaj tsam li 38 xyoo xwb pheej nyiam nrog kuv tso dag thiab. Muaj ib zaug niag ntxhais tsis nyob lawm kuv muab tus niam txiag xwb oh my god tus niam paum tseem loj dua thiab tseem zoo txiag dua 38 xyoo xwb kua ntau kawg kiag.Kuv twb tau ntsib hluas nkauj los ntau tus tab sis tus poj niam no ua rau kuv tas sai thiab zoo dua yav tas nawb cov phooj ywg.
2013-07-13 21:25:44
Comment : 15
cov yawg phooj ywg lau nej suav daws txawj tham dhau lawm...yog cov poj niam pom nej sib tham hau nov lawm ces...tom ntej no lawv yuav sib kheem nrauj txiv es coj ntxhais mus sib koom txiag txiv tshiab lawm xwb lau.....lawv cov ntxhais uas niam coj mus yuav txiv tshiab mas muaj qee tus yus mus tham mas...leej txiv cem cem kom leej niam tsis txhob cia tej ntxhais tham tham hmoob ib ntsis tsis tsim txiaj...cov nov yog txiv tshiab nws yuav cia rau nws xa xwb ntag lau yom....hos muaj ib co mas leej niam pheej cem tsis pub cov ntxhais tham hmoob thiab...cov nov yog yuav muab ntxhais khoo cia rau txiv tshiab txiag li nej hais lawm xwb tiag lau...hos cov uas luag yog niam txiv ob leeg xya mas luag qhib rooj lug tos...hmoob tej tub tus laus hluas los xij tsuav tej me nyuam sib nyiam xwb luag yeej tsis txwv li...ab..yog muaj npaum li nej hais no kuj tsis tas pheej yuav mus nkim nyiaj mus nplog teb li...yog nyiam tus poj nrauj twg uas muaj ntxhais ntxim nyiam ces kuj yuav leej niam ces tau ntxhais tib si xwb las as...ua li nplog hais uas.....xwb tus mej kuj daib tus luj....tib si nev yom cov yawg...ha ha .yog thaum tau ua tus ntxhais paum thawj teg mas ntshe tseem yuav zoo siab tshaj thaum uas tau ua leej niam thawj teg thiab lau.....ua cas tsis muaj cov uas lawv yog tus tau ua kiag lawm... tuaj hais qhia peb saib thawj teg ntawd yawm thaub pus...tshee tshee...thiab ne yom...caspheej yog cov uas pom thiab hnov lawv ua xwb....peb muaj ib yawg tub kwv tij ua li zaj nej hais...tab sis yawg tsis txawj ces...mag yawg poj niam muab yawg hlob kav hlau......tab sis yawg no mas yog yawg poj niam yeej nyiag deev lwm tus hluas nraug ua ntej ntawd lawm ne....yog poj niam txhob xub muaj hluas nraug mas kab tias....tos suav daws paub ces...me ntxhais plab su lawm xwb thiab tiag...ha ha ha...cas mloog nej piav mas zoo li luag tej yuav sib txiag yooj yim ua luaj tiag....cas kuv tus no es....ho tshaib tshaib paum ua rau ntshav siab tas li no thiab...ab...cov ntxhais uas niam pheej cia rau txiv tshiab txiag kuj muab pub peb cov no coj mus txiag haj tseeg ho tau ib lub zoo npe mas yuam ov.
neegtshaib paum 2013-07-13 21:49:52
Comment : 16
Yav ntuj thaum  Kuv niam piav qhia tias  Yog lawv tug yawg laug  Txhua tug ntxhais mag  Txiv xya qhib tshiab txhua tug  Txiv thiaj hlub  Muab nyuj phij tsab  Muab nees phij cuam  Yog tug ntxhais twg?  Tsi kam txiv ua thawj teg  Txiv tsi muab dab tsi li  Tua ib nee  Raug ob tug  Tua ib phom  Raug lej ob zaug  Yav ntuj tas lawm  Kuv nyob xeev  "Michigan"   Txiv yuav niam tshiab  Tau ob tug ntxhais  Txiv tshiab nyag qauv txiag  Ob tug ntxhais   Tsi zoo siab  Call 911  Ntes txiv tshiab kaw  Cuaj caum xyoo  Zoo nyob kawg tiag.
2013-07-13 23:24:57
Comment : 17
Cov phoojywg sawvdaws, thaum tso dag mas yog tso dag thov peb saib taug peb cov neeg thiab luag pejkum thiaj li yuav saib taug yus, yog tsis muav tej uas nej hais ces txiv neej li koj kuv yuav ua li cas ua tau txiv neej 
nyob,thov sawvdaws ua zoo xav zoo tso mas hais.
2013-07-14 05:50:33
Comment : 18
......Hab...hab...Tsoom phooj ywg!...Yog txiag maum aub xum..."Order ob peb tug"...Hluas nkauj yas..."From Japanese"...Tuaj txiag zoo dua...Tsi poob ntsej muag...Tsi poob meej mom li...Txiag maum dev...hab...hab...Xyov yog kuv nkag qhov twg?...Kuv nrhiav pom...Cov phooj ywg...Lawv twb xaj..."Order:...Ib leeg tug...Hluas nkauj yas...Ua zoo nyob ib yam li...Hluas nkauj tib neeg...Ib tug raug nqis..."$350,oo Nqis xa tas nrho swb no...Hab...hab.
2013-07-14 09:19:09
Comment : 19
Tsoom hmoob sawv daws tej yam uas tsis zoo no tsis xav kom tshwm sim rau peb haiv hmoob li tab sis muaj ib txhia tsis txawj coj tsis txawj xav thiab muab xav rau nws tus kheej nkaus2 xwb tsis xav yam uas yuav nyuab uas yuav raws los txog yus tias yuav zoo li cas. Txoj kev txhaum uas nws tau tsim ntawv ua rau muaj kev tsis zoo txog tsev neeg txog rau niam txiv kwv tij neej tsa thiab lub cuab lub xeem yog tias muab xav mas tsis tsim nyog ib tug txiv neej yawg es yuav ua li ntawv li os yom! Yog tij lim tiag thov tsim kho lub cuab lub yig xwb ntshe thiajyog qhov uas yuav tsim kho tau hmoob lub neej zoo zuj zus tuaj thiab kev txaj muag ntawm yus thiaj tsis muaj rau teb chaws paub. Ua neej nyob yog tias muab ua dhau lawm ntshe yeej muaj hnub zej zog paub xwb2 mas thiaj tag os lawv vim tias ntsia xwb twb paub tias txawv.
Phiaj yeeg 2013-07-14 10:22:56
Comment : 20
......Tsoom phooj ywg!...Nkauj muam hmoob...Hlub hmov tshua suav daws...Tug txiv tsev...Xyaum zoo...Tug niam tsev...Tsim txiaj ncus...Muaj tsawg kawg nkaug...Ntawm kaum khub niam txiv txij nkawm...Ntshe tsuas tshuav...Peb khub xwb...Dua li ntawd...Xya nkawm niam txiv txij nkawm...Puag feem ntau...Suav daws sim ntsia...Cov sib nrauj...Lej nce siab kawg...Xya caum tsib feem pua...Yuav ua cas?...Thiaj kho tau...Vim hmoob...Mes kas...Lo lug..."Equal,  Liberty And Freedom"...Los siv ua neej...Ib los ob nkawg...Good Bye...Yuav dua tu tshiab...Npav nplog teb..."Tab sis"...Yuam kev deb kawg...{Luav}...Tsi pw luav qub zes...Zaum no...Tsi zoo li...Txawv zaum tas lawm.
2013-07-14 12:01:50
Comment : 21
es yawm phooj ywg comment:17 .lawv cov ces lawv txiag cov ntxhais uas niam coj los....hos koj txawm siv sim maum aub lawm tiag los yog dag es koj ho paub tias maum aub lub qhov paum ceev tshaj no maj....nejcov yawg no ua cas yuav kawm mus deb ua luaj li lawm thiab...ha ha...yog txiag maum aub li koj hais mas kuv xav tias txiag cov ntxhais uas niam coj los ntshe yuav tsim txiaj dua no.....luag lwm haiv neeg yuav nyiam txiag tus tsiaj dab tsi los xij....tab sis thov koj peb haiv hmoob tsis txhob lam txiag tsiaj li luag ov mog...ha ha
2013-07-14 13:02:14
Comment : 22
yawm phooj ywg comment:19 kuv xav tias ntshe twb yog koj yog tus order cov poj niam .yas. no lawm ntag koj thiaj paub piav...seb yog koj twb yeej order tau tus puav tuaj siv lawm tiag no....ho qhia peb nkag mus saib seb....tej tus zoo li cas tiag....yog Japanese...ua tau tiag no kuv yuav muab cov nyuag nkauj hmoob nplog duab TOJSIAB...tej tus uas kuv nyiam nws heev es nws twb dag tau kuv nyiaj ntau mus siv lawm...muab nws daim duab xa mus kom lawv ua ib tug neeg kom zoo nkaus li nws xa tuaj rau kuv sim txiag teg seb...haj haj hab.
2013-07-14 13:22:53
Comment : 23
......Awb phooj ywg?...Hais qhia ncaj tias...Kuv tsi muaj poj niam puag no...Kuv yeej npaj siab...{Order}...Tuaj siv ntas no..."Tab sis"...Yug muaj poj niam lawm...Tsi tsim nyog...{Order}...Nkim nyiaj xwb os...Kuv twb qhib duab saib lawm...Zoo yog nkaug hluas nkauj...{Japanese - Hundred Percent"...Ntsia cev tiab tsho hluas nkauj ntag...Luag tso..."Battery...Ciaj sia kais...Tej nqaij tawv muas li...Tib neeg ntag...Lub paum yas...Ua tas hle ntxuav huv si...Dhos li qub...Lawv hais tias..."Tib neeg mas..."Cheeter"...Tug hluas nkauj yas no..."No Cheeter"...Ncaaj nceeg rau yug...Xav ua thaum twg?...Tau tas nrho...hab...hab.
2013-07-14 13:47:28
Comment : 24
......Hab...hab...Phooj ywg!...Nkag hauv...Amateur Home Made Wife VS Dog...Yuav saib duab...Tib neeg txiag tib neeg...Maum mes kas...Cuab dev txiag...Npua txiag...Tshis txiag...Nees txiag...Muaj tas nrho li os...Ntshe nkeeg ntsia xwb os..."Tab sis"...Ceev faj zog...F.B.I...Muaj ntsis rawsab saib xwb os...Hab...hab.
2013-07-14 14:24:56
Comment : 25
Hos kuv mas qhia ncaj tias kuv siv paum yas tas li xwb nej sim seb ma aim paum yas zoo kawg thiab hos cov phooj ywg. zawm yus tus qau zoo nyob phev los sai kawg hos. yog leej twg tsis muaj poj niam yuav tau yuav los pab li kuv nawb.
2013-07-14 14:32:07
Comment : 26
Yawg tsis tas aim paum yas los tau aim cov maiv tim nplog teb hauv phone xwb zoo kawg lawm ma hu xov tooj kom lawv ntsaj ces hlob xwb ok kawg li lawm os.
2013-07-14 14:40:30
Comment : 27
Ob yawg aw, ua cas hluas nkauj coob li coob lawv cov paum twb nqhis nqhis qau thiab es tsis muab pub lawv thiab mas. Lwm tiam sis neb tau los thawj ua pojniam lawm xwb vim neb tsis nyiam mus nrhiav. Nej tsis pab aim lawv ces lawv mus aim aub thiab nees lawm ne
Cuam 2013-07-14 16:27:34
Comment : 28
Hab hab tam sim no  Nej mus saib  Hnong Amateur Slut Wife  Lom zem kawg os  Tsi tas mus tim nplog teb li os  Hluas nkauj hmoob  Tso tawm  Internet  Paum zoo nkauj kawg li tias.
2013-07-14 17:15:28
Comment : 29
Kuv hais mas aim paum yas mas tsuas yog lub sij hawm koj need tam sim ntawv xwb hos.Yog mus dib hluas nkauj mas siv sij hawm ntev ne.Tej tug hluas nkauj twb xav aim koj los nws ua cai kawg koj yuav tau dib ntev thiab tsis muaj sij hawm ces kawg paum yas xwb.
2013-07-15 13:30:52
Comment : 30
Paum yas  Tsi txhaum plaub  Paum tib neeg  Txhaum plaub laiv?  Nyob teb chaws mes kas  Nws ntsia zoj  Npua rog  Tsi roj tawm  Ua plaub ntas hos  Txiag paum dev  Paum npua  Paum nyuj  Paum neeg  Poob ntsej muag  Txiag paum yas  "Bye"  Tam sim no  Cov ntxhais hmoob  Poj niam hmoob  Txiag qau yas   Tas tug.
2013-07-15 13:38:23
Comment : 31
Tos li cov poj niam nyob teb chaws Meskas pheej nrauj nrauj txiv los sis tsis kam yuav tsiv lawm uas ntshe yog lawv sij qau yas li nej hais lawm xwb tiag ho yom...Aub!!.yog siv qau yas tiag mas yuav nyiam tshum ib hnub tsaus ntuj...tshiav ib hmos kaj ntug los ntshe yeej tseev tshum tsis txawj tuag li mas ntshe txog siab qhua kawg tiag yom cov yawg...kuv nkag mus saib qhov uas yawm phooj ywg comment:29 qhia saum toj no...pom ib tug poj niam nws xuas ib rab qau yas tshum mas...nws tshum nws tus kheej xwb mas nws tshum cauj tiag tiag yom...nws mas ntsaj li ntsaj... ntsub li ntsub nws tus kheej...ua rau yus cav yuav pab nrog nws zoo nyob thiab tiag yom...ha ha haj...muab ntsia li tus poj niam ntawd ua mas...peb cov qau muaj sia no yeej yuav ua tsis txaus lawv yees tiag lau...cov yawg.....lawv yees loj dhau lawm os...haj haj 
2013-07-15 16:18:34
Comment : 32
......Hab...hab...Phooj ywg!...Koj maub xuas mus nrhiav ntsib lawm los vuag cas?...Haib tias li...Ua zoo tsam tog nco...YUglos tas hlws ris lawm...Nco ntsov ntau li no...{Hnong Amateur Home Wife - Hnong Amateur Slutload - Amateur hmoob...Siv qau yas dawb tshum...Qau txiag...Muaj ibco duab...Hmoob yeeg thaib teb...Los tso rau os...Thaum twg?...xav saib ntaus nyem li hais pom mas. 
2013-07-15 19:37:34
Comment : 33
Pojniam tsis kam yuav txiv vim muaj qau yas, qau txiv aub, qau nees yog nyob countryside. Nees thiab aub ua zoo nyob tshaj laiv yog yuav piv rau neeg nas. Koj nkag yahoo los google koj ntau fucking animals xwb ntau li ntau os.
2013-07-15 22:01:00
Comment : 34
Google los yahoo, ntau Girls fucking animals xwb ces lawv txiag aub thiab nees ntau heev li os.
2013-07-15 22:03:31
Comment : 35
Nyob ntawm koj txoj hmoo zoo los phem, hmoov loj heev ces deev niam thiab ntxhais, yog hmoov me heev ces deev niam xwb tsis deev me nyuam, tiam no yus deev luag hluas, lwm tiam luag deev yus ntag, tag tiam 3 mas thiaj tag.
2013-07-29 23:12:55
Comment : 36
yog ua cas peb yuav tham qia neeg ua luaj cas ho tsis npaj lub tswv yim los kho pheej yuav hais qhov phem xwb mas
Ntsuamxwm 2013-10-04 20:12:41
Comment : 37
Txhob hais tejlus tsi tseeb kom mog.
2013-10-17 21:57:10
Comment : 38
Paj hawj
2013-12-27 15:27:46
Comment : 39
vim lawv xav ua lub ceev2 zawm2 thiab mos2 xwb los mas
2014-01-06 03:09:31
Comment : 40
hi nyb zoo b toom phoj wg nej lam damhai xwb tsi muaj i kho uas yuav txaus tseeg li
koobmee 2014-02-17 08:11:23
Comment : 41
tas  kuv pab mas twb yog cov poj niam xub thab tus txiv uas ntej tus txiv thiaj deev
koobmee 2014-02-17 08:13:28
Comment : 42
hais txog tej kev txhaum cai no mas sawvdaws yuav tau txhob ua nawb.nws txhaum peb kev ntseeg, txhaum peb kevneej kev tsav, txhaum peb kev coj noj coj ua, txhaum peb kev cai lichoj ntawd lub tebchaws uaspeb nyob.........................Tejyam no sawvdaws txhob xyaum , txhob ua......lwm tus pojniam...pojnrauj thiab hlusnkauj muaj coob
Pajrose1 2014-02-20 15:43:55
Comment : 43
Kuj yuav tsis yog tag cov ntshais nrog niam mus yuav txiv tshiab es ua lintawd, thiab cov txiv tau ntxhais nrog niam, tej kev tshwm sim mas yog zoo linov tus txiv yeej tseem lhuas lhuas los puas kuj ho tseem yog lhuas nraug ob niam tub ntawd los tus ntxhais ho yog tus lhob ces yeej loj sibxws li niam lawm, ob niamtxiv siblhub rau tej ntxhais nhov thiab pom nws kuj nqhis thiab ntshaw ces nws ua thaj qhia kiag leej txiv tshiab kom paub ua thiab ua teebmeem thiaj tshwmsim, this is young remarried couple, the old couple is rarely happen,...
2014-03-06 09:08:13
Comment : 44
qhov no mas yuav tsum yog tus txiv neej los sis yog tus poj niam, 2 tug no yuav tsum muaj 1 tug xub thab 1 tug
khamphengvue 2014-03-11 07:57:03
Comment : 45
hhh
2014-03-11 08:05:59
Comment : 46
yog vim li cas haj tseem muaj 1 txhias vauv yuav tus ntxhais lawm tseem ho deev niam tais thiab,hom neeg no ho yog hom neeg xav li cas?
2014-03-11 08:14:52


E-mail Name