Vim Li Cas Kwv Tij Ib Cuab Tawg Ua 2-3 Pab Pawg Rau Lub Teb Chaws Vam Meej No Lawm??????
Yog vim koj los vim kuv, vim kev coj los vim kev ntseeg, los sis vim kev ntse kev ruam, los vim kev muaj kev pluag, los yog vim kev ua koom haum, kev neej kev tsav, lwm yam, los yog vim dab tsi tiag tiag.????? 
     Lub neej nyob rau lub teb chaws vam meej heev. Puas tsim nyog peb coj li hais los saum no, Yog muaj kev kawm ntawv zoo heev li lub teb chaws no tsim nyog yuav coj li cas thiaj sib phim rau lub neej niam no thiab tiam 21-22 no. Nej sim los nrog xav seb tim kuv los tim koj, tim lawv los tim peb, tim nws los tim ab tsi??????????
Comment : 1
......Luag hais tias..."Neeg ruam - Tsab ntse - Tsi txo - Fwj chim"...Yog hmoob ntas las mas?...Paub tsi meej...Pom tsi tseeb...Zoo li neeg npau suav...Hais kuag lug neej - Txuam lug dab...Yuav zoo tias...Kuj tsi zoo...Yuav mob ntxiv...Tsi mob tias...Yuav paub...Paub paug tsi xaus ntsis...Yuav txawj...Kuj tsi txawj tias...Txaus luag fwm...Txaus luag ntshai...Yuav ntse...Ntse tsi txaus...Tabbtom nyob qib...Khav theeb...Yuav muaj...Kuj tsi nplua nuj...Yuav txom nyem...Ho tsi thov khawv noj thiab...Ib yig neeg...Muaj kaum txhiab..."Dollars"...Txawm siv kav tias muaj lawm...Zaum no mas...Luag hais tias...Nyuj quav...Ntse zig nees...Loj xov kem tshuab...Zoo li lub pag dej...Raug luag do nro tas...Tsi paub ntshiab...Tog tsi tau haus...Haus dej xos liam tas mus li os...Yuav ntxub yeeb ncuab...Ho tsi ntxub thiab...Ho ua phooj ywg!...Yuav hlub kwv tij nkauj muam nraug nus...Ho cais thiab...Tsi paub hmoob lub neej...Yuav mus zoo li cas?...Kuv xav cais kom meej..."Tab sis"...Kuv nkeeg ntaus ntawv...Vim ntau tas...Suav daws tsi nyeem...Yug hais zoo...Los suav daws...Txua phem...Tsi nkag siab...Tsi to taub txog...Lub txaim tawg....Kis kub tshuaj...Thiaj kub toj...Tua tsi tuag...Ua mob yug siav...Zoo nkaug lub qhov txhab...Dig tsi tau saus tawm mas...Voog ncug tas li...Txia ntshav txev...Zoo tsi tu qab...Ntshe ceeb laj...Kho tau hmoob tug mob zoo laus?
2013-07-17 09:04:16
Comment : 2
Lub teb chaws Meskas no pojniam yog cov hais taus tshaj lawm. Txawm ib pab kwvtij los cov txiv tsuas mloog cov pojniam lus lawm xwb. Pojniam hais lus tsis ntshai leej twg tu siab ces thaum kawg nyias yuav tau mus nyias. Koj ua tus neeg zoo ces zoo li mag luag cem tshaj. Koj thov luag tuaj pab koj los koj mag luag pojniam cem, luag ho tuaj thov koj es koj tsis khoom los koj kuj mag cem thiab. Lub teb chaws loj thiab yuav mus ntseeg dab tsi los tau ces yog luag cem tsis xav pab yus lawm, yus yuav tau ncaim lawm xwb tiag.
 
2013-07-17 09:51:17
Comment : 3
......Hab...hab...Yog lawm phooj ywg!...Nco ntsoov nplog lo lug tias...Hlub poj niam...Piam kwv tij...Tso poj niam noj plaub tsawg ntug...Ncej xai plaub ntug nchuav...Poj niam ua qaib qua...Kwv tij niam txiv ibplab yug...Sib ntaus sib tua...Nqaij ntuag ntshav nrog...Puas yog li ntawd mas...Kuv pom kiag...Kuv ib tug txiv ntxawm xyoo 1956...Lub sij hawm ntawd...Kuv tseem me...Kuvib tug tub kwv tij...Nyob teb chaws mes kas no...Pib xyoo 1991...Los txog xyoo 2013...Kwv tij tawg tas...Ua qav nyobqab roob...Nkaum qab ha.
2013-07-17 10:17:56
Comment : 4
Yog leej twg?  Yuav poj niam siab tas li  Tug ntawd plam kwv tij neej tsa phooj ywg!  Yim caum tsib feem pua  Lam lub nyuas npe  Txiv tsev  Txiv neej  "Tab sis"  Ntseeg poj niam lug  Yuav poj niam hais  Poj niam taw ncab  Mus ncab  Poj niam taw nkhaus  Mus nkhaus  Cam tsi dhau  Poj niam li  Nej sim ntsiav  Cov mus  "Party"  Poj niam zaum twg?  Zaum ntawd  Txav taws  Tsi tau li  Puas yog li ntawd  Tsoom phooj ywg  Kuv tham li no xwb  Tsi tham ntxiv lawm  Tham ntau tsi muaj txiaj ntsig  Qis lug dawb  Nkim sij hawm.
2013-07-17 11:32:25
Comment : 5
Qhov hmoob tawg  Ntau pab pawg  Hmoob yuav ntau tug niam  Ib tug niam  Muaj peb leeg tub  Ibtug niam muaj tsib leeg tub   Ibtug niam muaj xya leej tub   Ibtug niam muaj cuaj leeg tub  Ib tug niam muaj kaum peb leeg tub  Nyiag ua nyiag raws li  Niam yug   Tsi koom txiv xya  Ntau tug liab  Faib ntau nplaig taum  Coob tug txiv muam   Tawg kab lig kev cai.
2013-07-17 11:43:54
Comment : 6
txhob hais li nej,yeej tsis yog vim poj niam li os!poj niam tus zoo yeej zoo kawg,tsuas yog koj tus thiaj phem xwb,los xyov koj yog niag dev liam txwv tom txhua leej txhua tus kwv tij neej tsa thiaj tsis kam chwv, rov tig los saib koj tus kheej kom zoo7 txhob liam rau tus ub tus no 
wrong 2013-07-17 13:43:19
Comment : 7
Kev ua neej neeg  Yuav tsum tuaj yeem swb  Txo fwj chim qis  Leeg txhaum ua ntej  Thaum yug leeg txhaum ua ntej lawm  Thaum lwm tug   Pom hais tias   Yug leeg ncaj nceeg lawm  Lwm tug mam leeg txhaum tom qab  Tsi lig   "Tab sis"  Yog yug tsi leeg txhaum ua ntej  Lwm tug yeej leeg tib yam nkaug  Yug npav yug zaj yog  Txhua yam  "Tab sis"  Luag lwm tug  Yeej pom paub  Qhov yug yuam kev  Yug pheej qhuas yug zoo  Tsi leeg txhaum  "Tab sis"  Luag yeej pom  Qhov yug txhaum lawm  Yug lam npog zais tseg  Kom luag txhob paub xwb  Kev ua neej ntiaj teb no  Tsi muaj ib tug twg?  Kam leeg tias  Kuv ua zauv yuam kev ntau zaug  Txhua tug tib neeg  Nyiag yeej khav nyiag tias   Kuv ua zauv tshaj lij txhua zaug  Tsi yuam kev li  Txhua tug yeej qhuas tias  Tug kheej ncaj nceeg  Tsi tau siv fwj chim  Quab yuam caij tsuj leej twg li  "TAb sis"  Luag paub zoo kawg  Tsi tas npog zais li os.
2013-07-17 19:08:01
Comment : 8
Kwv ntxawg,
Kev ua neej yeej mus zoo li no nyob rau txhua pab txhua pawg tib neeg uas tshwm sim nyob rau lub qab ntuj khwb no es yog vim li cas koj ho xav kom txhua leej tib neeg los sib koom nyob ua ib pab zaum ua ib pawg ua tus dab tsi no. Peb tsuas yog me nyuam tib neeg dog dig xav tau li cas ua tau li ntawv kom zoo peb lub siab kaj peb lub plawv xwb, peb yuav tsis muaj peev xwm yuam kom koj ua raws kuv hos kuv yoog raws koj mog. Nco qab ntsoov hais tias tej teeb meem me me li no peb yuav tau coj siab loj rub siab ntev mog
Hmoob 2013-07-18 00:12:33
Comment : 9
TU SIAB HEEV OS COV YAWG AW !!! XYOV LUB NEEJ YUAV XAUS MUS LI CAS LI LAU.. THAUM KAWG CES NTSHE KOJ TUAG KOJ FAUS KOJ KUV TUAG KUV FAUS KUV LAWM XWB LAU COV YAWG. LUB NEEJ NO XYOV YOG TUAJ NYOB YUAM KEV RAU LUB NIAM ZOS TSIS VAM MEEJ LOS YOG DAB TSI LI.
2013-07-18 03:06:15
Comment : 10
.......Tug phooj ywg!...Los sis tug kwv...Tug muam...Peb hais lug mas...Peb yuav tau siv li no...Luag hais tias...Neeg paub tab...Paub qab hau...Paub cai...Lo lug yawg...Koj yawg...Yog lug...Tsi muaj npe...Tsi zoo mloog...Tsi muas pob ntseg...Hu tib neeg...Hu tuav npe nkaug...Yog tsi paub npe...Lo lug zoo mloog...Muas pob ntseg...Niam...Txiv...Pog...Yawg...Niam hlob...Txiv hlob...Niam ntxawm...Txiv ntxawm...Tij laug...Niam tij...Kwv ntxawg...Phooj ywg!...Yog lo lug zoo...Lo lug muas...Lug qab zib...Suav daws kawm ntawv...Tib yam nkaug...Txawm yog...Ntshaw raug zoo...Sib haum xeeb...Thooj siab koom ntsws...Moj them nqag kab...Thiaj tsi tsa..."Koom haum - Association"...Tab sis mas...Suav daws...Tsi paub siv..."Koom haum - Association"...Suav daws siv...Txeeb noj txhav haus...Cais pab quas pawg li...Suav daws pom niaj hnub no...Ib lub koom haum ua ke...Piv txwv li...Tug hau zog...Saib kav pej xeem...Ntau yim neeg...Koom ua ke..."Association"
2013-07-18 09:02:14
Comment : 11
Yuav ua cas kwv tij thiaj tsis tawg ua 2-3 pab na phooj ywg.Muaj ib txhia sib txeeb nyiaj insurance thaum leej niam leej txiv tag sim neej ne muaj ib txhia sib txeeb ua npe zov tej laus faib tsis haum ne ces kuj sib tawg nyias mus raws nyias neej nyias tsav tsis sib ntsia li lawm.Kuv tsis tau hais funny nawb yeej pom kiag ntawm qhov muag lawm thiaj hais na.Muaj txog li 5-6 leej kwv tij thaum ua neej nyob mas tus twg los tsis xav cev rau 2 niag laus noj tab sis thaum tuag mas sib ceg faib nyiaj insurance tsis haum qhov nyiaj twb tsis ntau thiab xyov ib tug puas tau txog 10 phav thiab tab sis sib tawg vim qhov nyiaj me me ntawv xwb.Thaum pom li no ua rau cov tsis muaj kwv tij li kuv no kuj tsis tu siab lawm thiab cov npawg.
2013-07-18 12:49:33
Comment : 12
.....Hab...hab...Phooj ywg!...Koj hais tseeb...Hais yog lawm mas...Kuv muaj ib pab tub kwv tij...Thaum txiv tuag tas...Faus txiv tas...Faib nyiaj tsi haum xeeb...Kwv tij niam txiv koom plabyug ntxuav ntshav zog...Tu siab tas...Tsi zoo dab tsi?...Txhob tug siab li...Kuv tug no...Twm tub xwb...Tsi pom qab tu siab leej twg os...Phooj ywg!
2013-07-18 14:51:42
Comment : 13
Ob yawm phooj ywg aw...yog yus nyob nplog teb mas thiaj nyuaj xwb...yog neb nyob teb chaws MESKAS lawm ces...thaum tsis muaj noj tsis muaj siv los yeej yog MESKAS pab...thaum muaj mob los yeej yog MESKAS pab....thaum yus tuag lawm los yeej yog MESKAS faus xwb los mos...txhob txhawj kiag ov ob yawg...phooj ywg.
2013-07-18 17:21:27
Comment : 14
......Hab...hab...Thov zam txim os...Phooj ywg!...Tej zaum suav daws nkag siab yuam kev zog lawm os...Hais txog...Mes kas pab...Me kas tsi pab nawb...Txhua tsav yam...Them nuj nqis tas nrho...Yam khoom me...Lluaj txoj plaub hau...Txog yam yug nqa tsi taug...Nyiaj tas nrho...Tsi muaj ib yam...Tau dawb li os...Yav tas lawm...Ua hauj lwm...{Company}...Luag txiav nqis se them lawm..."Tam sim no"...Yug muaj mob nkeeg...Ua tsi taug hauj lwm nyav lawm...Luag rho tej nyiaj ntawd...Rov los them nuj nqis...Rau yug xwb...Yog leej twg?...Ua hauj lwm ntev...Luag txiav se ntau cia lawm...Luag rho tej se ntawd...Rov los rau yug siv xwb nawb...Tsi lam tau dawb li os...Phooj ywg!
2013-07-18 18:29:29
Comment : 15
Txawm yog li cas los yeej zoo dua nyob nplog teb ov phooj ywg....cia koj sim nyob tim nplog teb seb...yog koj tsis muaj noj txhob vam tsam nom tswv yua xa nyiaj tuaj yug koj....koj muaj mob es koj tsis muaj nyiaj them...xyov nom tswv pus pab koj...thaum koj tuag yog tsis muaj nyiaj yuav nyuj tua rau hmoob noj...hmoob lam tuaj pab faus mav...tab sis ntshe hmoob cem yws kawg...nyob tim MESKAS yog koj yeej tsis muaj nyiaj lawm tiag tiag luag yeej muaj ib pob nyiaj xamlav pab rau cov neeg uas pluag ti txha ntawd...faus nws lub ces ov...kuv thiaj hais rau neb ob yawg tias kom cia li zoo siab tias neb nyob MESKAS teb lawm ces...tsis muaj kwv tij los tsis txhob tu tu siab na has....tsis tas li twb tau nyiaj noj li nej lawm es tseem tu siab quj qees thiab los...txhob tu tu siab tej me ntsuj plig thiaj puab cev os nawb..phooj ywg.
2013-07-18 22:48:47
Comment : 16
......Yeej yog li...Koj hais thiab mas...Phooj ywg!...Nyob teb chaws mes kas...Pej xeem zoo li...Cov nyom raum zoov...Nyom yuav tuag...Ywg dej kom nyom ntsuab...Nyom ntsuab txiav pov tseg...Luag ceev luag lub teb chaws...Ntsej muag...Piv txwv li tias...Peb tuaj nyob mes kas...Muaj tsi muaj los...Yuav tau pab mes ntsis...Xa tej txheeb ze...Nyob nplog teb...Txawm tsi muaj kiag...Ua dev ntxeem quav tawv...Yug ob niam txiv sib ceg...Qhov tsi muaj nyiaj xa..."Tab sis"...Tsi pub kwv tij neej tsa txheeb ze tuag...Yog cia lawv tuag...Txaj muag dhau lawm...hab...hab
2013-07-19 08:51:40
Comment : 17
Phooj ywg :17 koj tham txog kuv thiaj yuav muab tham ntxiv....hais txog kev pab lawv cov nyob tim nplog...kuv yeej pab ntau zaus tej txheeb ze thiab tej nyuag hluas nkauj txawj dag coob tus los lawm....niam no kuv so lawm...vim cov neeg ntawd lawv dag heev...koj yim xa ntau lawv yim dag loj...ib zaug dag lawm ib yam...ua kom koj hlub es koj xa....tab sis hom neeg no..lawv tsis ris koj txiaj ntsig ov mog...yus kuj tsis yog hais tias tsis pom qab rau nyiaj es yuav thab muab nyiaj pub luag ua neeg khav theeb....kuj yog luag thov yus mam muab thiab xwb....tab sis thaum yus paub txog lawv tus xeeb ceem lawm ces...yus yuav tsum tso tseg zoo dua...txij no mus yog hnub twg kuv mus txog tid kiag lawm...sib pom ntsej pom muag...taij txog kuv yeej yuav pab li qhov uas yuav pab tau thiab tab sis tsis lam muab nyiaj cuam qhov ntuj li qub lawm ov.....ua koj ne koj tseem tshuav neej tsa nyob rau sab...loojhej...thiab no es koj pus xa nyiaj mus pab lawv zaum puav thiab nas phooj ywg.??.pus mag neeg dag koj nyiaj yuav thiab os.
2013-07-19 11:51:56
Comment : 18
.....Awb phooj ywg as!...Yav nram ntej ub...Kuv yeej pab thiab las mas...Kuv pab nyiaj...Ua vaj tsev tas...Pab yuav liaj teb txhua...Kuv hais li no...Cov dab laug...Nej txhob tu siab nawb mog...Kuv yuav tso poj niam...Yog nej tug muam...Los txoj qab taug lw...Ncig saib xyuas nej txhua yim neeg tas...Muaj li cas?...Kuv mam tsheeb seebtom qab nawb mog...Vim kuv lub neej los...Muaj peb leeg tub...Tsi tau muaj nyab...Ob tug ntxhais...Tsi tau muaj txiv...Kuvnpaj nej lub tas...Kuv yuv tsa tub yim...Yuav tsa ntxhais neej tom ntej...November 27, 2005...Kuv ua hauj lwm tom qab...Kuv tso poj niam...Mus teb chaws nplog...Ncig xyuas saib lawv txhua yim neeg tas...Poj niam rov los..."Report"...Lawv lub neej tas...Txij xyoo ntawd...Lawv tsi kaw kas xev tuaj...Tsi hu xov tooj lawm...March 15, 2006...Lawv koom kaw kaqs xev tuaj...Ua tsaug tas...Ces ntsiag zog...Txog niaj hnub no lawm os...Phooj ywg!...Lawv hais tias...Yawm yij muaj hlwb heev...Ntshe tsi lam dag tau nyiaj siv yooj yim li...Suav daws xav...Tej nyuas ntxhais hluas nkauj xa duab tuaj ntau kawg...Duab poob qhov ntuj tas...hab...hab...Cov nyuas kwv...Kwv tij nyob zog av liab...Vientiane...Twb cuab ntse kawg..."Tab sis"...Dag tsi tau nyiaj siv li os...Kuv paub lawv tej hlwb taub ntawd...Txhua tug...Kuv mloog kas xev tas...Lawv hu xov tooj tuaj ntau zaug...Kuv hais tias...Txhob rawm maj tu siab...Vim vaj tswv...Tsi tau pheej liaj ia teb chaws tiav...Yog hnub twg?...Nom tswv nplog ncaj nceeg lawm...Kuv mam los saib nej suav daws...Lawv suab ntsiag tas...Tsi ntab ntw ntxiv lawm...Vim lawv paub tias...Lawv dagtsi tau lawm...hab...hab...Nyob zoo os...Phooj ywg!...Mam sis ntsib dua os.
2013-07-19 16:12:06
Comment : 19
Tu siab kawg nkaus cov yawg, peb tuaj nyob lub teb chaws vam meej heev los peb tej kwv tij txiv tub cia li tsis xav txog txoj kev kwv tij ib qho hlo li lawm, kuv tsis vam koj, koj tsis vam kuv, kuv paub tsis paub los lam ua mus li lawm, mas xyov tu siab kawg nkaus li.
2013-07-29 22:53:48
Comment : 20
Yog tim dab tsi tiag? cas ua lub neej zoo li tej me tsiaj nyob Africa es nyob tsov tom tug khia lub roob dhau lub hav xwb,
2013-08-02 07:15:30
Comment : 21
Hmoob yuav tsum tawg ua ntau pab ntau pawg Hmoob thiaj yuav nrog luag vammeej vim yog yus zoo ib yam pab qub ntawv xwb ces pes tsawg tiam los tsuas zoo li qub xwb. Ib pab txiv tub xwb twb yuav cia nyias mus nyias raws nyias siab nyiam thiab lub siab ntshaw. Ib tug ntshaw dej cawv kev phoojywg. Ib tus nyiam nyob twm zeej tsis hau dej cawv. Ib tus ntseeg vajtswv yuav nrog luag mus lawm ntuj ceeb tsheej. Ib tus nyiam ua dab qhev sib faib noj sib faib haus. Ib tus nyiam ncaws bas. Ib tus nyiam yos havzoo. Ib tus nyiam nuv ntses, etc... Puas tsav yam puav leej zoo rau yus tus kheej yog yus nyiam lawm. Nws yuav tsis zoo rau koj tab sis zoo rau kuv lawm ne. Yuav niam yau los yeej zoo rau kuv tab sis koj tsis nyiam ces koj hais koj zaj. Leej twg muaj pev xwm yam twg los kav tsij ua tsam lig lawm mog
Neej Tshiab 2013-08-13 13:22:59
Comment : 22
Ab. Kuv ces ntshe tuam tiam no yuav tsis los ua HMOOB lawm lau cov phooj ywg. Hmoob nyob txog twg los xav tias yog luag phem no tab sis muab ua twb zoo saib mas Yog Hmoob phem dua mab sua lawg tiag.
2013-08-13 22:45:36
Comment : 23
1. vim cov suav2 xwb los mas
2. vim tog nrub nrab xwb
2014-01-06 02:55:45
Comment : 24
Cov phooj ywg txhob rawm tu tu siab thiab lub yeej ceeb no tab tom yog lub sij hawm yawm saub tab tom tshau peb cov hmoob cia nyias ua raws nyias lub siab nyiam muaj ib hnub twg los tiam twg nyias paub txaus lawm hnub ntawd ces peb hmoob mam sawv los tam sim no txiv yeej tsis nloog niam tub tsis nloog txiv hais tij tsis nloog kwv kwj tij tsis sib nloog sawv daws tsis sib hwm kuv txom nyem tij saib tsis taus kuv ho muaj tuaj kwv tij ho tig sib txov. Phooj ywg kuv xav mas kom peb hloov peb tus keej qhia rau luag tso nyias mam hloov thiaj los zoo tau txhob kom lwm tus ua li koj ua thiab yog yus ib tug kwv tij los yog phooj ywg twg lub neej ho tshaj yus lub los yog luag txoj hmoo txhob sib rhuav sib pab sib txhawb mus yim yog peb hmoob neej tsa. Tiam neej no yog peb hmoob tsis sib hlub ces yeej tsis muaj leej twg los hlub hmoob li vam thiab cia siab hais tias yog tus phooj ywg twg tau nyeem lawm nws yuav hloov nws tus kheej thiab
2014-01-30 21:01:32
Comment : 25
Tej zaum yuav yog #23 lawm nawb. Rau qhov ab tsi los vim nyiaj, ab tsi los vim kev hlub (nqaij nyoos)ntxawm txiv neej thiab poj niam xwb ntag cov phooj ywg.
2014-04-11 03:46:15


E-mail Name